شرکت قالب سازی مبناتکس با استفاده از امکانات و تجهیزات ساخت و تولیدی خود و در صورت نیاز استفاده از خدمات همکاران، قادر است در زمینه ساخت و تولید قالب های فلزی پروگرسیو دقیق و قالب های بزرگ تک مرحله ای خطوط تولیدی شرکت های همکار را راه اندازی نماید.